MVO en duurzaamheid

Beton is én blijft een belangrijk en bovendien populair bouwmateriaal. Dit betekent dat wij in ons MVO-beleid veel aandacht schenken aan het verduurzamen van onze betonproducten en processen.

Duurzaam beton
In onze betonmengsels maken we onder meer gebruik van CEMIII/B. Deze mix van Portland cement en hoogovenslak wordt bij Leicon toegepast in machinaal geproduceerde producten. Op verzoek zijn MKI data beschikbaar.

Wij recyclen ons afvalbeton tot herbruikbare betongranulaten die als grindvervanger weer kunnen worden toegepast in onze prefab producten. Doordat de breekinstallatie naast ons bedrijf is gevestigd is er een minimale transportafstand. Dit komt de duurzaamheid ten goede. Sinds 1 maart 2020 wordt in al onze betonmengsels 15% grind vervangen door granulaat.

Circulaire economie
De door ons geproduceerde prefab elementen zijn 'na gebruik' op te nemen en kunnen a) opnieuw ingezet worden op andere locaties (Re-use of refurbish b.v. grote bushalte-elementen, rotonde-elementen en middengeleiders) of b) afgevoerd en gebroken worden tot betongranulaat dat als grindvervanger (secundaire grondstof) gebruikt kan worden (recycle)

In het kader van de Circulaire Economie hebben wij samen met andere partijen de Protonde ontwikkeld. Deze prefab rotonde bestaat volledig uit demontabele prefab betonelementen die onder geconditioneerde omstandigheden worden geproduceerd en als puzzelstukken op de bouwplaats worden ingepast. Deze werkwijze betekent dat er in relatief korte tijd (b.v. één weekeinde) een volledige rotonde kan worden gerealiseerd. Dit impliceert aanzienlijk minder overlast voor omwonenden alsmede minder (lange) omleidingen. De betonelementen kunnen na gebruik (of nadat ze hun functie hebben vervuld) hergebruikt worden (volledige re-use of refurbish).

Download het artikel 'Circulariteit is ons tweede natuur'.

CO2 Footprint
Ons bedrijf gebruikt al sinds jaar en dag Groene Stroom. Ook het gebruik van schone brandstoffen wordt gestimuleerd. Wij beschikken over een CO2-footprint die jaarlijks wordt geactualiseerd.

Duurzame werkgever
Een gezonde werkomgeving past in ons streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in ons bedrijf. Door onze medewerkers bewust te maken van het belang van een goede gezondheid trachten we het verzuim te beperken en de levensvreugde van onze medewerkers te vergroten. Verzuimpreventie, rug- en tiltrainingen, preventief medisch onderzoek en het gebruik van oplosmiddelvrije productiemiddelen ondersteunen ons hierbij.

Veiligheid
Een preventiemedewerker draagt mede zorg voor de controle van een veilige werkomgeving. Periodieke veiligheidsrondes en oogrondes moeten ertoe bijdragen dat de ingezette veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Onze Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een middel om gericht onze arbeidsomstandigheden te verbeteren. De arbeidsrisico’s worden beoordeeld, gewogen en uiteindelijk met een prioriteit benoemd in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staan welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de risico’s te verminderen en daarmee de kans op het ongeval te verlagen.

Social return
B.V. Concrelit - Leicon is als belangrijke werkgever in de gemeente Steenwijkerland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio. Wij onderschrijven daarbij het maatschappelijke doel om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt actief te betrekken bij de bedrijvigheid in de gemeente. Wij doen dat collectief via de businessclub (BCS Steenwijkerland). Ons bedrijf biedt permanent ruimte aan zogenaamde werkervaringsplekken (WEP).

Duurzaamheidsbrochure
In onze duurzaamheidsbrochure zetten we alles nog eens op een rij. U kunt deze hier downloaden.