Protonde

Tijd is geld. Helemaal bij de aanleg van rotondes. Langdurige wegwerkzaamheden belemmeren de verkeersdoorstroming, zorgen voor hinder en vragen natuurlijk om extra maatregelen om het verkeer (tijdelijk) om te leiden. Vervelend voor weggebruikers maar bovenal een enorme kostenpost voor overheid en bedrijfsleven. Het gebruik van prefab betonelementen is een tijd- en geldbesparende oplossing die steeds vaker wordt ingezet.Kenmerken

Weinig onderhoud
Antislip

De geometrie van een Protonde is afgestemd op de eisen die men stelt vanuit de verschillende vervoersorganisaties.

Vormgevingen en afmetingen

De Protonde is een bouwsysteem waarmee in zeer korte tijd een rotonde gerealiseerd kan worden. In een tijdsbestek van 48 uur kan een kruispunt omgebouwd worden tot een complete functionele rotonde die direct in gebruik kan worden genomen. Door een uitgekiende samenwerking tussen KWS Infra, Leicon Verkeersgeleiding en RvB Groep kunnen we onze beloftes op dit punt gestand doen.

Protonde Regular

De Protonde Regular bestaat louter uit prefab betonelementen. De rammelstrook, rijloper, op- en afritten en middengeleiders worden in prefab beton geproduceerd, geleverd en aangebracht. Vanuit de circulaire gedachte is dat een optimale vorm van wegenbouw. De korte bouwtijd zorgt voorts voor minder overlast en een veel kortere periode aan omleidingen waardoor tevens een besparing op CO2 kan worden gerealiseerd.

Protonde Hybrid

Omdat bijna elke rotonde uniek is qua vorm, ligging en aansluitingen, bestaat vrijwel iedere rotonde uit maatwerk. Aangezien in 9 van de 10 aanbestedingen de tijd tussen gunning en realisatie erg kort is en de productie van maatwerk overwegend meer tijd vergt, hebben we gezocht naar een tijdbesparende oplossing waarmee de korte bouwtijd van 48 uur behouden kan blijven. Wij zijn erin geslaagd om het maatwerk-in-beton grotendeels te uniformeren waardoor de doorlooptijd aanzienlijk korter wordt. Dit betekent dat we een hybride oplossing hebben ontwikkeld waarbij de basis bestaat uit prefab betonelementen en de rijbaan c.q. op- en afritten desgwenst in asfalt worden uitgevoerd. Dit is weliswaar minder circulair maar scoort – door de korte bouwtijd – vergelijkbaar op de CO2-besparing. Bijkomend voordeel is dat de bouwkosten aanzienlijk lager zijn dan bij de Protonde Regular.


Maattabel downloaden

Staat uw maat of kleur er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!
Wij leveren ook veel maatwerk, alles is mogelijk!

Functionaliteit

Een rotonde is het middel bij uitstek om de verkeersdoorstroming op kruispunten sterk te verbeteren. Niet voor niets worden steeds meer VRI’s vervangen door een rotonde. Leicon is leverancier van prefab rammelstroken die het middeneiland van een rotonde vormen. De maatvoering van de rammelstrookelementen is gerelateerd aan de grootte van de rotonde.

Verwerkingsvoorschriften

Voor een optimale verwerking van onze betonproducten, verzoeken wij u de adviezen in acht te nemen zoals deze zijn vermeld in onze productspecifieke verwerking- en gebruiksvoorschriften.

Het verwerkingsvoorschrift van de Rotonde Rammelstrook download u hier.
Het verwerkingsvoorschrift van de Rotonde Geleideband download u hier.

Technisch advies
Voor een technisch advies of technische begeleiding van een werk of een project kunt u contact opnemen met:

foto2Willem Postmus
technisch adviseur Leicon

0521-524224
email info@leicon.nl

Onderhoud

Door een combinatie van een gewapende betonconstructie en de zorgvuldig bepaalde vormgeving zijn de betonelementen langdurig bestand tegen de statische en dynamische belastingen ten gevolge van intensief gebruik.

De geprefabriceerde betonelementen bieden, in vergelijking met de open structuur van gangbare verhardingen, onkruid weinig kans.

Mocht er door externe omstandigheden schade optreden aan één of meerdere van de elementen, dan is Leicon in staat snel elementen te produceren ter vervanging van de beschadigde. De Rotonde Rammelstroken zijn makkelijk op te nemen, waarna nieuwe geplaatst kunnen worden. De rotonde kan daarna weer snel opengesteld worden voor verkeer.

Kwaliteit

De Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie over kwaliteit en downloads betreffende kwaliteit vindt u hier.