Redresseerstroken

Een berm moet weggebruikers ruimte bieden om (kleine) koersafwijkingen te corrigeren. Door de berm veilig in te richten wordt de kans op enkelvoudige ongevallen verkleind.

Voor dit doel ontwikkelde Leicon speciale prefab redresseerstroken met een breedte van 0,50 m en een lengte van 1,50 m. De betonelementen zijn voorzien van een vaste koppeling die de elementen onderling verbindt.Kenmerken

Snelle en eenvoudige aanleg
Bermbeschermend
Robuust en massief
Constante betonkwaliteit
Zeer geschikt boven kabels en leidingen. Snel opneembare elementen.
Vlak en strak
Comfortabele uitwijk voor alle weggebruikers
Geschikt voor bochtstralen

De redresseerstroken van Leicon zijn afgestemd op de eisen die men stelt vanuit de verschillende vervoersorganisaties.

Vormgevingen en afmetingen

De Leicon Redresseerstrook heeft de volgende maatvoering:

Lengte: 1,50 m
Breedte: variabel tot 0,60 m
Dikte: 0,20 m
Oppervlaktestructuur: geruwd

Toepassing van redresseerstroken op zowel regionale stroomwegen (100 km/h), gebiedsontsluitingswegen (80 km/h) als op erftoegangswegen (60 km/h).

De maximale breedte van de strook is op alle wegtypen 0,60 m.

Voor erftoegangswegen wordt niet gesproken over redresseerstroken, maar over uitwijkstroken of fietssuggestiestroken. In het laatste geval dient de strook ten minste 1,00 m breed te zijn.

Het Handboek veilige inrichting van bermen (publicatie 202) is bedoeld voor situaties buiten de bebouwde kom zijnde niet-autosnelwegen.

De tekening van de Redresseerstrook download u hier.


Maattabel downloaden

Staat uw maat of kleur er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!
Wij leveren ook veel maatwerk, alles is mogelijk!

Functionaliteit

Een redresseerstrook is een verharde strook van beperkte breedte, naast de rijstrook, bedoeld om weggebruikers gelegenheid te geven hun koers te corrigeren. Een relatief brede redresseerstrook helpt bijzonder goed om de kans op rijbaan-af-ongevallen te verlagen.

De koppeling tussen de elementen zorgt voor minimale onderlinge hoogteverschillen tussen de elementen en geen kans op verzakkingen. Door middel van de gebogen kopse kanten kunnen de elementen gebruikt worden om de glooiingen van de weg te volgen.

De gemeente Maasdriel heeft voor de redresseerstrook van Leicon gekozen, omdat er onvoldoende ruimte was voor een vrijliggend fietspad, kabels en leidingen bereikbaar moesten blijven en er een veiligere weg moest ontstaan.

Verwerkingsvoorschriften

Het aanbrengen van gekoppelde betonelementen is geen alledaagse klus. Wij adviseren dan ook om hiervoor gespecialiseerde partijen in te huren om de werkzaamheden uit te voeren.

Voor een optimale verwerking van onze betonproducten, verzoeken wij u de adviezen in acht te nemen zoals deze zijn vermeld in onze productspecifieke verwerking- en gebruiksvoorschriften.

Het verwerkingsadvies voor de redresseerstrook download u hier.

Technisch advies
Voor een technisch advies of technische begeleiding van een werk of een project kunt u contact opnemen met:

foto2Willem Postmus
technisch adviseur Leicon

0521-524224
email info@leicon.nl

Onderhoud

Door de zorgvuldig bepaalde vormgeving en hoge betonkwaliteit zijn de betonelementen langdurig bestand tegen de statische en dynamische belastingen ten gevolge van intensief gebruik.

De elementen kunnen onderling afgekit worden voor nog minder kans op onkruid in de voegen. De elementen zijn opneembaar en te herplaatsen in het geval onderhoud moet plaatsvinden aan onderliggende kabels en leidingen.

Kwaliteit

De Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie over kwaliteit en downloads betreffende kwaliteit vindt u hier.