Solarpath – RhenenIn 2020 zijn langs de N225 bij Rheden (Utrecht) zogenaamde Solarpath-elementen aangebracht. De betonelementen zijn af-fabriek voorzien van sparingen en koppelingen waarmee enerzijds de zonnepanelen aangekoppeld kunnen worden en anderzijds de afzonderlijke elementen onderling gekoppeld kunnen worden. Dit kunststukje is in opdracht van Easypath uitgevoerd door Leicon in Steenwijk.

Het fietspad, dat een bijdrage moet leveren aan de opwekking van duurzame energie, is inmiddels ruim een jaar in gebruik en ligt er nog puik bij.