Circulariteit is ons tweede natuur

Geheel in lijn met het Betonakkoord werkt Leicon voortdurend aan het verduurzamen van haar producten. Naast het optimaliseren van de betonmengsels – waarbij bijvoorbeeld primaire grondstoffen (deels) worden vervangen door secundaire grondstoffen en Portland cement wordt vervangen door Portland hoogovencement – richten we ons al jaren op de circulariteit van ons portfolio. Om de mate van circulariteit te toetsen maken we als producent en leverancier van modulaire betonelementen gebruik van de R-ladder. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hanteert deze R-ladder eveneens.

Download hier ons artikel over Circulariteit is ons tweede natuur.