Veilig in het verkeer

Leicon heeft zich de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen waarmee de omgeving verkeersveiliger wordt gemaakt. Bijvoorbeeld onze Straatjuwelen, Rammelstroken en Verkeers- of plateaudrempels. In alle gevallen gaat het om kwalitatief hoogwaardige en vormvaste elementen, die zich kenmerken door een lange levensduur. Doordat wij op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving kunnen wij u desgewenst met raad-en-daad bijstaan. Onderstaand hebben wij de vragen opgesomd die het meest aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op met ons voor een snel en deskundig antwoord op uw vraag.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen we de snelheid in de straat verlagen?

Een veelgebruikte en solide oplossing is om verkeersdrempels of plateaus toe te passen. Deze zijn er in verschillende soorten en maten die – afhankelijk van de passeersnelheid – ingezet kunnen worden. De lengte en hoogte van de drempelelementen is afhankelijk van de zone waarin de drempels moeten worden toegepast. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drempels voor passeersnelheden van 20 km, 30 km, 50 km en 60 km zone. Op onze website treft u per zone een overzicht aan. Deze zijn afgestemd op de richtlijnen volgens CROW publicatie 344.

De oplossing

Is vormvastheid van drempels belangrijk?

Als belangrijkste constructieve eis geldt dat verkeersdrempels duurzaam vorm moeten behouden. Op dit punt genieten prefab drempels de voorkeur omdat deze de hoogst haalbare vormvastheid garanderen.

De oplossing

Zijn er nog meer verkeersremmende oplossingen?

Een andere oplossing is het toepassen van asverschuivingen in de straat. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het Straatjuweel®. Dit product is ontwikkeld in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (Duurzaam Veilig) en wordt – doordat deze verplaatsbaar is – veelvuldig toegepast in woonwijken. Toepassing in het buitengebied is ook mogelijk. Naast de standaard uitvoering met glasbolreflectoren is er ook een variant met LED verlichting.

De oplossing

Zijn er ook speciale drempels voor bussen?

In busroutes zijn normale verkeersdrempels een oncomfortabel obstakel. Leicon heeft hiervoor speciale busdrempels met een breedte van 1,80 m die de bus niet hinderen maar het overige verkeer wel afremmen.

De oplossing

In welke situaties worden rotondes toegepast?

Rotondes zijn een uitstekend middel om de verkeersdoorstroming zowel binnen als buiten de bebouwde kom te bevorderen. Vanuit Duurzaam Veilig (een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten) is veelal het uitgangspunt dat op kruispunten tussen gebiedsontsluitingswegen een rotonde wordt gerealiseerd voor zover dit qua doorstroming en verkeersafwikkeling mogelijk is. Leicon heeft zich gespecialiseerd in de aanleg van rotondes en dan met name op de ontwikkeling van zogenaamde rammelstroken en rotonde geleidebanden.

De oplossing

 

Wat zijn rammelstroken?

De overrijdbare binnenring van een rotonde wordt veelal aangeduid als rammelstrook. Het zogenaamde ‘rammeleffect’ wordt veroorzaakt door de structuur waarmee de rammelstroken worden uitgevoerd. Leicon heeft verschillende structuren die elk afzonderlijk een eigen ‘rammeleffect’ hebben.

De oplossing

Wat is de toegevoegde waarde van het toepassen van een prefab rammelstrook?

Een prefab Rotonde Rammelstrook heeft vele voordelen ten opzichte van in het werk storten. Tijd is geld. Helemaal bij de aanleg van rotondes. Langdurige wegwerkzaamheden belemmeren de verkeersdoorstroming, zorgen voor hinder en vragen natuurlijk om extra maatregelen om het verkeer (tijdelijk) om te leiden. Vervelend voor weggebruikers maar bovenal een enorme kostenpost voor overheid en bedrijfsleven. Ook in het onderhoud is het gebruik van prefab Rammelstroken een verbetering. Door de dichte afwerking heeft onkruid geen kans. Het gebruik van prefab betonelementen is een tijd- en geldbesparende oplossing die steeds vaker wordt ingezet.

De oplossing

Zijn er verschillen in rammelstroken?

De beschikbare ruimte en de verkeersintensiteit zijn mede bepalend voor het ontwerp van een rotonde. Leicon beschikt over rammelstroken met verschillende lengtes, stralen en uitvoeringen zodat in vrijwel alle situaties een oplossing wordt aangeboden. In totaal zijn er meer dan 40 verschillende typen verkrijgbaar. En is er een specifieke wens qua maatvoering of uitvoering dan wordt er een rammelstrook-op-maat geproduceerd.

De oplossing

Hoe kunnen we bermongevallen bestrijden?

Een veel voorkomende oorzaak van enkelvoudige ongevallen is dat auto’s door een kleine koersafwijking in de berm belanden. Om het aantal zogenaamde ‘rijbaan-af-ongevallen’ terug te brengen is het aanbrengen van een redresseerstrook naast de hoofdrijbaan een probaat middel. Leicon beschikt over prefab gekoppelde redresseerstroken waarmee tevens ruime bochtstralen gerealiseerd kunnen worden.

De oplossing

Hoe kunnen we bermen rond kruispunten beter beschermen?

Ter plaatse van kruispunten zijn veel bermen beschadigd. Vaak gaat het om kuilvorming die mogelijk onveilige situaties teweegbrengt. Door gebruik te maken van de robuuste geleidebanden van Leicon wordt deze schade voorkomen.

De oplossing