Aangename openbare ruimtes

De openbare ruimte moet vooral een prettige plek zijn. Prettig om te verblijven, veilig om je in te verplaatsen met veel variatie. In het Handboek Mens & Openbare Ruimte beschrijven Kyra Kuitert en Rosemarie Maas op beeldende wijze welke zaken belangrijk zijn om de gebruiker zo aangenaam en veilig mogelijk te laten 'bewegen'.

Leicon speelt een bescheiden rol in de openbare ruimte maar we zien een toenemende belangstelling van ontwerpers en opdrachtgevers en daarmee een groeiend assortiment. Met de parkbanden, parkbanken, prefab inritconstructies, toegankelijke bushaltes en vergevingsgezinde fietspaden zien we onze producten steeds vaker terug. Onderstaand hebben wij de vragen opgesomd die het meest aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op met ons voor een snel antwoord op uw vraag.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik van de openbare ruimte een aangename verblijfplaats?

In het handboek ‘Prettige plekken’ worden vier basisvoorwaarden beschreven: veiligheid, variatie, verblijf en verplaatsing. Het ontwerp van de openbare ruimte dient een samenspel te zijn tussen architectuur, stedenbouw, verkeer en landschapsontwerp. Leicon heeft verschillende producten die een positieve bijdrage leveren aan het ontwerp waarbij esthetiek en functionaliteit hand-in-hand gaan.

De oplossing

Zijn er ook mooie en onderhoudsvrije zitelementen?

Zien en gezien worden geeft een veilig gevoel. Routes en openbare ruimtes moeten zichtbaar zijn. Daarnaast moeten de objecten zodanig ontworpen zijn dat ze makkelijk schoon zijn te houden. De betonnen parkbanden en parkbanken (met een houten zitting) van Leicon zijn bij uitstek geschikt als zitelement. Ze zijn niet te hoog waardoor het zichtveld niet belemmerd wordt, kunnen los of aan elkaar worden geplaatst, zijn van glad afgewerkt beton en kunnen bovendien als grondkering worden gebruikt bij verhoogde perken.

De oplossing

Speelt toegankelijkheid een rol bij de inrichting van de openbare ruimte?

Design for all. Dit ontwerpprincipe gaat er van uit dat de omgeving zodanig is ontworpen dat 95% van de bevolking probleemloos in een dergelijke omgeving kan functioneren. Dit betekent dat er voorzieningen getroffen moeten worden voor mensen met een tijdelijke of permanente beperking. De kwetsbare mens is daarbij de maat der dingen. Naast toegankelijke bushaltes (die eveneens onderdeel uitmaken van de openbare ruimte) heeft Leicon zich toegelegd op speciale trottoirafritten. Daarmee kunnen ‘gewone’ trottoirs toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelen, rollators, kinderwagens, e.d.

De oplossing

Heeft Leicon ook bestratingsmaterialen voor de inrichting van de openbare ruimte?

Langs de Nederlandse kust zijn honderden strandovergangen die bezoekers over de Hollandse duinen begeleiden. Door de bijzondere omstandigheden (duinzand, wind, zeewater, hemelwater) zijn gangbare bestratingsmaterialen minder geschikt voor dergelijke toepassingen. Leicon heeft voor deze strandovergangen een zeer veilige, toegankelijke, esthetische en functionele oplossing. De gekoppelde strandopgangen zijn vormvast en blijven vlak doordat ze onderling gekoppeld zijn. Door het ontwerp met een houtnerfstructuur passen ze perfect in het natuurbeeld van de kuststrook. Uiteraard kunnen deze betonelementen ook toegepast worden op pleinen, parkeerterreinen, e.d.

De oplossing