Missie

Basis voor bereikbaarheid

Leicon Verkeersgeleiding is een onafhankelijke, inventieve en betrouwbare leverancier van kwalitatieve prefab betonproducten met een optimale toegevoegde waarde in techniek, geld en milieu. Samen met de medewerkers en onze stakeholders werken we aan prefab betonoplossingen waarmee de veiligheid van alle verkeersdeelnemers wordt verbeterd, de bereikbaarheid wordt vergroot, de toegankelijkheid wordt bevorderd en de sociale cohesie in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.

De kernwaarden innovatief, betrokken, professioneel en betrouwbaar zijn verankerd in het bedrijf en worden door de medewerkers zowel intern als extern uitgedragen.