Missie

Leicon Verkeersgeleiding is een onafhankelijke, inventieve en betrouwbare leverancier van kwalitatieve prefab betonproducten met een optimale toegevoegde waarde in techniek, geld en milieu.

Met de prefab oplossingen van Leicon wordt de veiligheid van alle verkeersdeelnemers verbeterd, de bereikbaarheid vergroot, de toegankelijkheid bevorderd en de sociale cohesie in de openbare ruimte gestimuleerd.

De kernwaarden innovatief, betrokken, professioneel en betrouwbaar zijn verankerd in het bedrijf en worden door de medewerkers zowel intern als extern uitgedragen.