Veilig openbaar vervoer

In 2003 is Leicon gestart met de levering van bushalte-elementen. Nadat het CROW in 2006 het Handboek Halteplaatsen introduceerde zijn duizenden bushaltes in Nederland toegankelijk gemaakt. Onze jarenlange kennis en ervaring heeft geleid tot een diep en breed assortiment producten waarmee vrijwel alle bushalteoplossingen zijn te realiseren. En zit deze er niet tussen dan ontwerpen en maken we deze.

Leicon is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en staat u bij, wanneer u het even niet meer zeker weet. Onderstaand hebben wij de vragen opgesomd die het meest aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op voor een snel antwoord op uw vraag.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog moet een bushalte zijn?

Voor een toegankelijke bushalte geldt een minimale hoogte van 18 cm ten opzichte van het wegdek. Door het knielen van de bus moet een instaphoogte van 50 mm ontstaan. Deze hoogte moet in elk geval ter plaatse van de in- en uitstap bereikt worden. Wij adviseren om met name bij komhaltes de aan- en uitrijdhoogte van de bushalte te verlagen naar bijvoorbeeld 12 cm. Dat kan met behulp van speciale overgangselementen die van 18 naar 12 cm verlopen.

Leicon biedt een breed assortiment aan haltesystemen die aan de vereiste 18 cm voldoen.

De oplossing

Mag een bushalte ook hoger zijn dan 18 cm?

De minimale hoogte is 18 cm. In de praktijk wordt dit het meest toegepast. Leicon heeft ook banden van 22 cm die zijn voorzien van een dubbel profiel. Hierdoor ontstaat een instaphoogte van circa 10 mm. Het is wel belangrijk om het type personenbus en dit type band op elkaar af te stemmen.

De oplossing

Welk aanrijdprofiel voldoet aan de eisen?

Het aanrijdprofiel van Leicon is het contraprofiel van een rubber busband. Hierdoor kan de bus tegen de band halteren waardoor de bus als het ware langs de halte glijdt. In Engeland noemen ze dit ‘kiss the kerb’. De bus komt daarmee zeer dicht aan de halte waardoor de instapbreedte veelal kleiner is dan de voorgeschreven 50 mm. Door gebruik te maken van het profiel wordt er minder schade gereden aan de wang van de busband. De busband krijgt hierdoor een lange levensduur, wat gunstig is voor het milieu. Alle bushalte producten van Leicon beschikken over dit unieke profiel.

De oplossing

Aan welke toegankelijkheidseisen moet een bushalte voldoen?

Een toegankelijke bushalte biedt een maximale horizontale én verticale instap van 50 mm, is minimaal 1,50 m breed (gemeten vanaf de perronrand), kent een barrièrevrije doorgang en beschikt over geleidevoorzieningen. Leicon beschikt over prefab elementen waarmee volledig aan deze eisen kan worden voldaan.

De oplossing

Is zwart/wit-blokmarkering verplicht?

Nee, het is niet verplicht. Wel verhoogt het de verkeersveiligheid. De zwart-witte blokmarkering in bushaltes heeft drie functies. Ter hoogte van de markering geldt een parkeerverbod (in combinatie met het verkeersbord L03), het is een attentiemarkering voor de reizigers én het is bedoeld als herkenbaar baken waarmee benadrukt wordt dat zich ter plaatse een halte bevindt. Leicon biedt verschillende systemen om invulling te geven aan zwart-witte blokmarkering. Sommige haltesystemen hebben geïntegreerde zwart-witte blokmarkering, andere haltesystemen kunnen gecombineerd worden met Busperronplaten met geïntegreerde zwart-witte blokmarkering.

De oplossing

 

Kan een halte aansluiten op normale trottoirbanden?

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de verschillende soorten perronelementen aan te laten sluiten op de plaatselijke situatie. Leicon beschikt over vele soorten en typen overgangen waarmee elke situatie ingevuld kan worden. Of het nou een normale trottoirband, een RWS profiel of afloop tot maaiveld is. Op aanvraag zijn ook maatwerk overgangen naar niet standaard banden mogelijk.

De oplossing

Hoe wordt het hemelwater afgevoerd?

Hiervoor zijn verschillende opties. Er zijn speciale kolken die ingepast kunnen worden in de bushalte. Ook deze zijn voorzien van het unieke Leicon profiel. U vindt deze kolken op de productpagina's van onze bushaltesystemen. Daarnaast zijn er ook elementen die prefab zijn voorzien van een lijngoot. Dit zijn de Busperron Fundadrains. Hiervoor werken we samen met ACO.

De oplossing

Zijn hoogteverschillen tussen de halte en het wegdek te voorkomen?

Een veel voorkomend probleem is dat het wegdek door de voortdurende belasting van busverkeer ten opzichte van het platform zakt. Hierdoor kunnen ongewenste hoogteverschillen ontstaan die bovendien schade aan de bus kunnen veroorzaken. Leicon heeft hiervoor speciale elementen met een prefab voet waarop de bus kan halteren. Hoogteverschillen tussen bus en halte kunnen daarmee worden voorkomen.

De oplossing

Kunnen jullie ook bushaltes en busstations ontwerpen?

Leicon beschikt over een eigen ontwerpteam dat op verzoek van opdrachtgevers bushaltes kan ontwerpen of door middel van tekeningen advies- en ingenieursbureaus kan ondersteunen. Daarbij worden de richtlijnen van CROW gehanteerd (publicatie 233 en 337). Met name bij het ontwerpen van busstations wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onze dienstverlening.

De oplossing