Reflexroad

In 2015 en 2016 is door PolyCiviel in opdracht van Leicon onderzoek gedaan naar lichtreflecterende prefab betonelementen. Doel van dit onderzoek was om betonelementen te ontwikkelen met lichtreflectie die qua optische eigenschappen toegepast kunnen worden in verhardingssituaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom in combinatie met LED-verlichting en buiten de bebouwde kom zonder openbare verlichting mét de eigen verlichting. Daarbij is de optimale zichtbaarheid op fietspaden als basis genomen.

Kennismodule wegdekreflectie CROW en NPR13201:2017
De uitkomsten van het onderzoek zijn getoetst aan de Kennismodule wegdekreflectie die in januari 2017 is verschenen. In deze publicatie van CROW worden de verschillende aspecten van wegdekreflectie behandeld vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij zijn aspecten als helderheidscontrast en zichtbaarheid van eminent belang. Gezichtsherkenning is – bijvoorbeeld in conflictsituaties zoals een kruising waarbij automobilisten en fietsers elkaar kruisen – belangrijk voor zowel de sociale veiligheid als de verkeersveiligheid. In de bijlage wegdekreflectie van de NPR13201:2017 wordt dit onder het kopje ‘verticale verlichtingssterkte’ nader beschreven.

Onderzoeksresultaten
Door toevoeging van lichte tot witte toeslagmaterialen wordt het zicht verbeterd als de reflectiegraad toeneemt. Leicon past een witte steenslag toe in combinatie met grijs beton. De toevoeging van Granusil (de nieuwe naam voor Luxovit) zorgt voor een uitstekende reflectie, een prima stroefheid en een lagere temperatuur bij hoogzomerse omstandigheden. In vergelijking met reflecterend asfalt en bestrating-elementen scoort ReflexRoad® uitstekend. In alle gevallen vallen de waarden binnen de range van de indicatietabel uit voornoemde Kennismodule.

Urban heating
Stedenbouwkundige oplossingen met meer groen, groene daken, minder verharding en het toepassen van materialen met een hoge reflectiefactor kunnen tot aanzienlijk lagere temperaturen in de stad leiden (bron: Groenblauwe netwerken). Tijdens het verkeersveiligheidsonderzoek dat wij lieten uitvoeren naar de toepassing van lichtreflecterende steenslag in de toplaag van onze betonproducten (ReflexRoad), bleek dat er significante temperatuurverschillen optraden tussen elementen met ReflexRoad en bijvoorbeeld zwart asfalt of rood beton. Door ReflexRoad toe te passen in (binnen)steden kunnen we een stukje opwarming voorkomen.Kenmerken

Waarden Reflexroad®
Onderstaande waarden zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport PolyCiviel Civiele Techniek 2015/2016.

Q0-waarde:
helderheidsklasse HE+3

S1-waarde:
Diffuus, 0,179

Rl-waarde:
≥ 49 [mcd.m-2.lx-1]

Vormgevingen en afmetingen

Staat uw maat of kleur er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!
Wij leveren ook veel maatwerk, alles is mogelijk!

Functionaliteit

Het aanbrengen van voldoende contrast tussen bijvoorbeeld het fietspad en de berm is essentieel om bermongevallen te voorkomen. Volgens de formule van Michelson (contrast tussen berm en weg) levert ReflexRoad® een uitstekende contrastwaarde van K > 0,35. Zeker in het licht van het toenemende gebruik van de E-bike waarbij de snelheden ten opzichte van de traditionele fiets veelal aanmerkelijk hoger zijn. Voorts is bekend dat slecht(er) zienden en ouderen een hogere lichtbehoefte hebben en dus belang hebben bij een groter contrast.

Verwerkingsvoorschriften

Aangezien ReflexRoad® wordt aangebracht op prefab betonelementen, zijn er geen separate verwerkingsvoorschriften voor dit product.
Op dit punt verwijzen we naar de verwerkingsvoorschriften van het betreffende betonproduct.

Onderhoud

ReflexRoad® is een geregistreerde merknaam van Leicon. ReflexRoad® is een lichtreflecterende toplaag die aangebracht kan worden op prefab betonproducten zoals fietspadelementen (ReflexPath), rotonde-elementen en verhardingselementen.

Kwaliteit

De Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.