Kwaliteit

Alle Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Voor het Besluit Bodemkwaliteit is ons KOMO Productcertificaat door de ministers van VROM en V&W erkend. (www.bouwkwaliteit.nl)

Vorst en dooizouten
Overeenkomstig het productcertificaat worden de betonelementen van Leicon vervaardigd op basis van de Voorschriften Beton NEN-EN 206-1, NEN 8005 en NEN 13670. Per productgroep zijn onder meer sterkteklassen en milieuklassen gedefinieerd. Leicon garandeert dat de betonelementen onder strenge kwaliteitseisen worden geproduceerd en vervaardigd in sterkteklasse C45/55 of C55/67 en milieuklasse XF4.

Het is algemeen bekend dat de invloed van vorst- en dooizouten op betonproducten niet valt uit te sluiten. Derhalve kunnen wij niet uitsluiten dat vorst- en dooizoutbelasting invloed kan hebben op de betonelementen. Dit impliceert dat Leicon op dit punt geen garanties afgeeft. In Europa worden strenge voorschriften gehanteerd voor met name het gebruik van strooizout bij zogenaamd 'jong beton'. Mede omdat onze productiedata en leverdata elkaar overwegend snel opvolgen én om de duurzame kwaliteit van onze betonproducten te kunnen behouden, adviseren wij om gedurende een periode van ten minste zes weken na levering van de materialen geen strooizouten te gebruiken.

Kleurverschillen    
Onze betonproducten worden met natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Deze grondstoffen zijn onderhevig aan bepaalde kleurnuances. Zodoende zijn kleurverschillen zelfs in eenzelfde productieserie nooit geheel uit te sluiten. Alhoewel wij onze grondstoffen met zorg selecteren en behandelen vormen kleurverschillen geen reden om onze producten te weigeren c.q. in prijs te verlagen dan wel te reclameren.

Kalkuitbloei
Aan het oppervlak van betonelementen is soms een witte uitslag zichtbaar. Deze kalkuitslag of kalkuitbloei wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water. Het kalk - dat in cement is opgenomen - wordt door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van onze betonelementen, is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten.

Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Een termijn voor de verdwijning is evenwel niet vooraf te stellen. Kalkuitbloei vormt geen reden voor annulering, prijsverlaging of reclamatie.