Kwaliteit

Alle Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Voor het Besluit Bodemkwaliteit is ons KOMO Productcertificaat door de ministers van VROM en V&W erkend. (www.bouwkwaliteit.nl)

Vorst en dooizouten

Overeenkomstig het productcertificaat worden de betonelementen van Leicon vervaardigd op basis van de Voorschriften Beton NEN-EN 206-1, NEN 8005 en NEN 6722. Per productgroep zijn onder meer sterkteklassen en milieuklassen gedefinieerd. Leicon garandeert dat de betonelementen onder strenge kwaliteitseisen worden geproduceerd en vervaardigd in sterkteklasse C45/55 of C55/67 en milieuklasse XF4. Dit betekent dat de elementen voldoen aan de geldende richtlijnen en eisen voor vorst- en dooizout bestand beton.

Het is algemeen bekend dat de invloed van vorst- en dooizouten op betonproducten niet valt uit te sluiten. Derhalve kunnen wij niet uitsluiten dat vorst- en dooizoutbelasting invloed kan hebben op de betonelementen. Dit impliceert dat Leicon op dit punt geen garanties afgeeft.

In Europa worden strenge voorschriften gehanteerd voor met name het gebruik van strooizout bij zogenaamd 'jong beton'. Mede omdat onze productiedata en leverdata elkaar overwegend snel opvolgen én om de duurzame kwaliteit van onze betonproducten te kunnen behouden, adviseren wij om gedurende een periode van ten minste zes weken na levering van de materialen geen strooizouten te gebruiken.

Kleurverschillen    

Onze betonproducten worden met natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Deze grondstoffen zijn onderhevig aan bepaalde kleurnuances. Zodoende zijn kleurverschillen zelfs in eenzelfde productieserie nooit geheel uit te sluiten. Alhoewel wij onze grondstoffen met zorg selecteren en behandelen vormen kleurverschillen geen reden om onze producten te weigeren c.q. in prijs te verlagen dan wel te reclameren.