Corona nieuws

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende

Vooralsnog worden de werkzaamheden bij Concrelit-Leicon gecontinueerd, maar we bekijken momenteel per dag wat de situatie is. Op dit moment ontvangen wij meerdere ziekmeldingen en afmeldingen als gevolg van de ziekteverschijnselen én de recente sluiting van zowel scholen als sluiting van andere werkgevers zoals horecabedrijven en diverse winkels.

Inmiddels werkt een deel van onze medewerkers vanuit huis. Ons kantoor en de afdeling expeditie blijft dagelijks tussen 8.00-17.00 uur bereikbaar en beschikbaar.

Zelfs als we hier niet van uitgaan, kan de verspreiding van het coronavirus leiden tot (ongewenste) vertragingen in de productie en levering die we zelf niet kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, hoog ziekteverzuim of zelfs quarantainegevallen in ons bedrijf c.q. bij onze toeleveranciers. Wij vragen uw begrip voor het feit dat in deze gevallen onze uitvoerings- en leveringsplicht wordt opgeschort. Zoals gezegd zullen wij onze werkzaamheden zo goed als mogelijk blijven uitvoeren, maar wij vermoeden ten zeerste dat door de landelijke situatie planningen niet altijd gehaald kunnen worden en dat (tijd-)leveringen niet in alle gevallen (volledig) nageleefd kunnen worden.

Onze medewerkers zullen vooralsnog geen klanten bezoeken en ons kantoor is vooralsnog niet toegankelijk voor bezoekers. Uiteraard is het mogelijk onze medewerkers telefonisch of per e-mail te bereiken. Ook is het mogelijk om door middel van een conference-call projectoverleg te voeren met één of zelfs meerdere medewerkers tegelijk.

Wij rekenen op uw begrip.

Met hartelijke groet,

Henk Jan Röfekamp
Directeur