Meer maatwerk, meer prefab

Vanwege het steeds drukker wordende verkeer, de ergernissen die daardoor ontstaan bij de weggebruikers en de toegenomen kosten voor het verzorgen van de verkeersmaatregelen, kiezen steeds meer wegbeheerders voor het toepassen van prefab materialen. Omdat de voorbereiding en de uitvoering van het betonwerk in onze fabriek plaatsvindt, kan de plaatsing van de elementen snel en efficiënt gebeuren. We vergelijken dit wel eens met de aankoop van een cake. Heb je weinig tijd dan koop je een kant-en-klare cake bij de supermarkt of bakker. Je bent dan weliswaar iets duurder uit maar kunt wel snel genieten van een overheerlijk plakje bij de koffie.

Nieuwe techniek voor prefab maatwerk
Door de ontwikkeling van een speciale maltechniek is Leicon in staat om maatwerk te leveren in prefab betonelementen. Variaties in oppervlak, bandenvorm of stralen, vormen geen enkele belemmering. Op deze wijze worden alle voordelen van prefab benut boven de andere technieken. En of het nu gaat om rammelstroken, bushaltes, geleidebanden of middengeleiders: Leicon levert de oplossing!