Nieuw fietspad op dijklichaam

Waterschap Rivierenland legt een fietspad aan tussen Ottoland en Achterland.

 

Het betreft hier een vrijliggend fietspad op het traject Ottoland – Achterland in de gemeente Groot Ammers. Het fietspad komt aan de oost- en westzijde op de kruin van de Boezemkade langs de Ottolandsche Vliet. Met de aanleg van deze fietsverbinding zal de verkeersveiligheid en verkeersmobiliteit aanzienlijk verbeteren, omdat er dan geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van de Brandwijksedijk. Het fietspad loopt over de dijk over een lengte van 2 km.

De verwachte zetting is plaatselijk tot 40 cm over de komende 5 jaar. Door de specifieke eigenschappen bieden de elementen van Easypath hier de enige stabiele oplossing.