Nieuw logo voor Leicon

Leicon Verkeersgeleiding heeft sinds kort een nieuw logo. In het nieuwe logo neemt de C een prominente plaats in. De blauwe kleur van het beeldmerk wordt over de hele wereld gebruikt als kleur voor openbare mededelingen, pictogrammen en verkeersborden. Wie blauw als favoriete kleur heeft, blijft meestal kalm en nuchter. Blauw staat voor een vreedzaam karakter, een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid, is trouw, eerlijk, verstandig en hardwerkend. De grijze kleur van het woordmerk, dat uit een robuuste letter bestaat, verwijst naar de betonkleur die, nog steeds, overwegend met betonproducten wordt geassocieerd.