Provinsje Fryslân past prefab toe

Duurzame rotonde
Op het kruispunt Mooie Paal op de N393 heeft Bam Infra in opdracht van de provincie Fryslân een duurzame rotonde gerealiseerd. De totale werkzaamheden duurden slechts veertien dagen. De mensen uit de omgeving verbaasden zich over de snelheid en het tempo van het werk. Doordat de opdrachtgever in deze situatie prefab rammelstroken en prefab middengeleiders toe heeft gepast, kon het project dus snel worden uitgevoerd.

Gekleurd beton
Leicon leverde de prefab elementen die uitgevoerd werden in twee kleuren beton. “Vanwege het duurzame karakter van deze rotonde en met het oog op een verlengde levensduur van de betonelementen, kiezen wij voor kwalitatieve technische oplossingen. Zo passen we recycle betongranulaat toe in het betonmengsel en verwerken we gekleurd beton in de elementen in plaats van deze nadien te kleuren met wegenbouwverf”, aldus directeur Henk Jan Röfekamp. Met dank aan droneview.nl voor een korte video van het project in vogelvlucht.