Provonde in Zeeland

In 2019 heeft Provincie Zeeland besloten tot de aanleg van een rotonde in de N253 ter hoogte van Sint Anna Ter Muiden. De N253 verbindt Nederland met België en is een belangrijke ontsluitingsweg voor (toeristische) bezoekers van Sluis en het vrachtverkeer op de route Terneuzen – Zeebrugge. Doel van de rotonde is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming.

KWS Infra heeft het project uitgevoerd en heeft daarbij gekozen voor het toepassen van prefab rammelstroken en een meerkleurige middengeleider van Leicon. In totaal zijn 87 rammelstrook-elementen met drie verschillende buitenstralen geproduceerd, geleverd en geplaatst. De middengeleider bestaat uit 10 verschillende elementen. Leicon heeft zowel de productie als de levering en plaatsing verzorgd.

Tijdens de aanleg van de Provonde hoorde één van onze medewerkers een paar Belgische toeschouwers hun verbazing uitspreken over het tempo waarmee de rotonde aangelegd werd. “Bij ons duurt dat wel een half jaar”, aldus een omstander.

Voor ons beslist geen verwondering over het tijdsaspect. Zoals bekend worden we steeds vaker ingeschakeld om met behulp van prefab oplossingen kostbare tijd te winnen op de bouwlocatie.

Wilt u ook weten hoe wij tijd kunnen besparen met het toepassen van prefab materialen? Neem dan contact op met onze adviseurs!