Rotonde en fietspaden met reflectie

Leicon Verkeersgeleiding heeft een methode ontwikkeld om reflecterend materiaal prefab te verwerken in betonelementen voor de wegenbouw. De ontwikkeling van ReflexRoad® past in het streven van de Nederlandse overheid om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onder de naam ReflexRoad® heeft Leicon een technisch procedé bedacht waarmee prefab betonelementen voorzien kunnen worden van een reflecterende toplaag. Het basismateriaal, dat onder meer afkomstig is uit Scandinavië en Frankrijk, heeft – na een bewerkingsslag – een witte kleur met een hoge(licht)reflectie. De toevoeging van deze steenslag zorgt voor een uitstekende reflectie, een hoge stroefheid en een lagere temperatuur van het wegdek bij hoogzomerse omstandigheden. Omdat de betonelementen bovendien lichter van kleur zijn wordt het onderscheid tussen bijvoorbeeld een fietspad en de naastgelegen berm sterker gemarkeerd waardoor ook de kans op bermongevallen afneemt.

Het fietspad tussen Epe en Heerde is de eerste locatie in Nederland waar ReflexRoad® is toegepast. Inmiddels zijn in 2018 én 2019 twee nieuwe projecten gerealiseerd met de toepassing van ReflexRoad®. Het meest recente project in de gemeente Delfzijl heeft de absolute primeur als het gaat om het toepassen van reflectie op prefab rotonde-elementen.

“Naast het verkeersveilige aspect heeft de toepassing van ReflexRoad® ook een duurzaamheidsaspect. Op plekken waar dit reflecterende materiaal wordt toegepast kan de openbare verlichting op een lager niveau of kunnen zelfs minder lichtpunten worden aangebracht. Zodoende levert ReflexRoad® tevens een bijdrage aan het energiebewustzijn”, aldus algemeen directeur Henk Jan Röfekamp.

Factsheet ReflexRoad 02.2019

Direct naar projecten op de website