Rotonde Vechtdal Verbinding

Bam Infra is met het project Vechtdal Verbinding bezig een aantal wegen op een duurzaam veilige manier in te richten. In opdracht van de provincie Overijssel dient het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te rijden. Zo krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Leicon produceert en levert de materialen voor de rotondes.