Ruim assortiment prefab afritconstructies

Om zoveel mogelijk verkeersdeelnemers een optimale toegang te geven tot de openbare ruimte, zijn op- en afritconstructies van eminent belang. Dat geldt niet alleen voor erftoegangswegen maar tevens voor (woon)erven en voetgangersgebieden.

Voorkeur voor prefab De huidige oplossingen – die veelal bestaan uit het toepassen van losse inritblokken – vergen relatief veel onderhoud, voldoen vaak niet aan de juiste hellingbaan, zijn gevoelig voor ongelijke zettingen en zorgen doorgaans voor discontinuïteit in de doorgaande looproute. Door te kiezen voor de prefab oplossingen van Leicon worden dergelijke problemen in de praktijk grotendeels voorkomen.

Prefab trottoirafritten
Om zoveel mogelijk mensen met een functiebeperking zelfstandig én in hun eigen leefomgeving aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, is een toegankelijk trottoir van groot belang. Voor rolstoel- en rollatorgebruikers zijn de op- en afritten van voetpaden vaak onvoldoende toegankelijk. In veel gevallen is de hellingbaan te stijl zodat gebruikers moeite hebben het trottoir op te komen en omgekeerd teveel snelheid ontwikkelen bij het afrijden van het trottoir. Samen met het Platform Gehandicapten Eindhoven (PGE) en de gemeente Eindhoven heeft Leicon prefab producten ontwikkeld die de toegankelijkheid moeten bevorderen. De massieve en robuuste elementen zijn zeer stabiel en zijn bestand tegen intensief gebruik.

Toegankelijke toepassing bij trottoirbreedte > 2,20 m
De prefab trottoirafritten van Leicon onderscheiden zich van andere afritten doordat deze uit één of maximaal twee delen zijn samengesteld. De vlakke opgang van de afrit is 1,05 m breed waardoor de rolstoeler, rollatorgebruiker en scootmobieler het voetpad eenvoudig op én af kunnen. De vaste hellingbaan is bovendien 1:10 waarmee wordt voldaan aan de optimale toegankelijkheidseisen zoals deze overwegend worden gesteld door verschillende instanties. In veel gevallen garandeert de komvormige helling bovendien een vloeiende overgang van het 'normale' trottoir naar de afrit zodat er minimale discontinuïteit van de doorgaande looproute ontstaat.