Straatjuweel onveranderd populair

Doeltreffende verkeersremmer
Het Straatjuweel® blijft jaar in jaar uit een populair artikel. Deze eenvoudige en doeltreffende verkeersremmer wordt ingezet voor zowel permanente als voor tijdelijke situaties. Het autoverkeer wordt door middel van as-verschuivingen geremd waardoor er een veiliger wegvak ontstaat. Het Straatjuweel® is zowel binnen als buiten de bebouwde kom toe te passen. Naast de standaard glasbolreflectoren kunnen de betonelementen ook voorzien worden van LED-verlichting. Met name in de buitengebieden is dat een welkome aanvulling nu steeds meer lokale overheden besluiten de openbare verlichting te dimmen.

Alternatief voor drempels
De gemeente Aalten deed onderzoek naar alternatieve snelheidsremmende maatregelen omdat verkeersdrempels in het buitengebied teveel overlast gaven voor het vracht- en landbouwverkeer. Deze alternatieven moesten voldoen aan een aantal voorwaarden:
– de snelheid moet worden teruggebracht
– de verkeersveiligheid mag niet verslechteren
– de zichtbaarheid moet voldoende zijn
– minimale hinder voor vracht- en landbouwverkeer
– eenvoudig te plaatsen en te onderhouden
– duurzaam

In samenspraak met Leicon werd het Straatjuweel® voorzien van LED-verlichting waarmee aan de voorwaarden kon worden voldaan.

Onderstaand een aantal projecten en situaties waarin het Straatjuweel is toegepast.