Toegankelijke busstations

Na Breda, Eindhoven en Drachten zijn in Maastricht, Zwolle en Assen het afgelopen jaar de busstations vernieuwd en toegankelijk gemaakt.
Het assortiment van Leicon is bij uitstek geschikt gebleken om busstations mee in te richten.

Mede omdat het ontwerp van busstations veel maatwerk vergt, worden in de meeste gevallen onze perronbanden toegepast.
Doordat wij meedenken in het ontwerp, waar nodig en gewenst bestaande ontwerpen voorzien van functionele eisen én zorgen voor een actieve begeleiding van de uitvoering op locatie, wordt Leicon heel vaak betrokken bij de productie en levering van betonelementen. En daar zijn we best een beetje trots op!

Wilt u ons ook betrekken bij de inrichting van uw busstation? Neem dan contact op met Frans Fleur, telefoon 0521524224.