Toegankelijke trottoirafrit voor bochten

Deze zomer zijn in Eindhoven de eerste 'kleine' prefab trottoirafritten van Leicon geplaatst. De maatvoering van de betonelementen is afgestemd op de toepassing van de prefab afritten in verschillende bochtsituaties (R=4-5-6). De hellingbaan is 1:10 waarmee de elementen voldoen aan de primaire toegankelijkheidseisen die de gemeente en het Platform Gehandicapten Eindhoven (PGE) daaraan hebben gesteld. De verschillende situaties zijn inmiddels tot volle tevredenheid door diverse gebruikersgroepen in de praktijk getest.