Veilige bermen met prefab stroken

Een berm moet weggebruikers ruimte bieden om geringe koersafwijkingen te corrigeren.

Door de berm veilig in te richten wordt de kans op enkelvoudige ongevallen aanzienlijk verkleind.

Voor dit doel ontwikkelde Leicon speciale prefab redresseerstroken met een breedte van 0,50 m en een lengte van 1,50 m. De betonelementen zijn voorzien van een vaste koppeling die de elementen onderling verbindt waardoor de bermstroken vlak en strak blijven. De koppeling biedt bovendien gelegenheid om de betonelementen op te nemen waardoor de kabels en leidingen bereikbaar blijven voor de NUTS-bedrijven.

Voordelen prefab redresseerstroken

• snelle en eenvoudige aanleg;
• bermbeschermend;
• constante betonkwaliteit;
• zeer geschikt boven kabels en leidingen;
• vlak en strak;
• comfortabele uitwijk voor alle weggebruikers;
• geschikt voor bochtstralen (R=50)


CROW Publicatie 202

In de CROW-publicatie 202 'Handboek veilige inrichting van bermen' worden aandachtspunten gegeven die een wegbeheerder kan gebruiken om tot een veilige berm te komen. De publicatie behandelt eisen en kenmerken waaraan de constructie en inrichting van bermen moet voldoen.

Wegtype Breedte
Regionale stroomweg 100 km/h 0,40 - 0,60 m
Gebiedsontsluitingsweg 80 km/h 0,30 - 0,60 m
Erftoegangsweg 60 km/h n.v.t.

De Leicon Redresseerstrook heeft de volgende maatvoering:

Lengte 1,50 m
Breedte 0,50 m
Dikte 0,20 m