Vernieuwde duurzaamheidsbrochure

De verduurzaming van onze betonproducten heeft onze volle aandacht. Samen met onze opdrachtgevers en leveranciers hebben we de schone taak om het grondstofverbruik in te dammen. Niet onnodig bouwen, materialen hergebruiken en secundaire grondstoffen gebruiken. Zomaar een paar eenvoudige maar effectieve maatregelen om onze voetafdruk te beperken. Met de productie van grote, robuuste en opneembare betonelementen hebben we modulair bouwen in de genen. Bushaltes, rotondes, middengeleiders en fietspaden. Verkeersdrempels, redresseerstroken en strandopgangen. Opneembaar en verplaatsbaar. En als het echt niet anders kan, dan laten we het betonpuin breken bij onze buurman en gebruiken we het betongranulaat als grindvervanger.

In onze duurzaamheidsbrochure leest u meer over onze route.