Agrisluis – Tractorsluis – Landbouwsluis

De Leicon Agrisluis, Tractorsluis of Landbouwsluis is een verkeersvoorziening voor selectieve toegang, die alleen geschikt is voor landbouwverkeer en/of fietsverkeer. Naast voordelen kent een landbouwsluis ook een aantal nadelen. Een aantal van deze nadelen kenmerkt zich door een mogelijke negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Eventuele toepassing van de landbouwsluis, dient dan ook te worden voorafgegaan door een zorgvuldige afweging, waarin in ieder geval de volgende stappen worden doorlopen:

1. Is er (zonder landbouwsluis) een probleem?
2. Kan het probleem ook opgelost worden zonder landbouwsluis?
3. Wat is de beste locatie voor een landbouwsluis?
4. Is er goede vormgeving van de landbouwsluis mogelijk?
5. Is het probleem groter dan de nadelen van de landbouwsluis?

In deze afweging dient in ieder geval de politie te worden betrokken en een adviserende rol te krijgen
(hetgeen sowieso al het geval is als toepassing van de landbouwsluis gepaard gaat met een
verkeersbesluit).Kenmerken

De Agrisluis, Tractorsluis of Landbouwsluis van Leicon is qua maatvoering afgestemd op de ontwerpsuggesties van CROW. De basisuitvoering is wit (door-en-door wit beton). Op verzoek kunnen witte jumboblokken worden meegeleverd om de beide zijden van de sluis te markeren.

Vormgevingen en afmetingen

De afmetingen van de prefab verhoogde middengeleider zijn:
* Lengte 250 cm
* Breedte 100 cm
* Hoogte 17 cm (verloop van 20 naar 37 cm)

De inbouwdiepte van de verhoogde middengeleider bedraagt 20 cm.
Het maximale hoogteverschil tussen de rijbaan en het hoogste punt van de middengeleider mag niet meer dan 17 cm bedragen. De uitvoering is wit.

Meer informatie over de landbouwsluis via www.crow.nl


Maattabel downloaden

Wilt u meer weten over verkeersremmers van Leicon?
Neem dan contact op met onze helpdesk in Steenwijk, telefoon 0521-524224.

Functionaliteit

  1. Voorwaarde voor toepassing van deze verkeersvoorziening is de aanwezigheid van een alternatief voor hulpdiensten, daar deze voorziening niet voor hulpdiensten geschikt is.
  2. Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.
  3. Bij een oversteek van een gebiedsontsluitingsweg, waarbij het verboden is een afslaande beweging te maken (koude oversteek).
  4. In een rechtstand.
  5.  Bij voldoende zicht.

Onderhoud

Kwaliteit

De Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Downloads