Bufferblock

Het Bufferblock is een oplossing voor regenwaterafvoer en -buffering in stedelijk gebied. De werking is vergelijkbaar met die van infiltratiekratten, maar door de hogere sterkte is er een veel dunnere toplaag nodig. Dit resulteert in een minder diepe constructie, hogere buffercapaciteit en een meer kosteneffectieve oplossing.

Regenwater komt via een waterdoorlatende wegverharding of via straatkolken in de holle ruimtes van de Bufferblocks, waarna het water verder infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd. De Bufferblocks hebben een water opslagcapaciteit van 266 tot 532 liter per vierkante meter en kan zeer zware verkeersbelastingen aan.

De Bufferblocks zijn makkelijk inspecteer- en reinigbaar met gebruikelijke riool inspectie-/reinigingsapparatuur.Kenmerken

  • Optimale waterberging in stedelijk gebied door geringe aanlegdiepte
  • Sterk genoeg om zeer zwaar verkeer te kunnen dragen
  • Hoge capaciteit aan waterbergend volume
  • Inspecteer- en reinigbaar met standaard toepasbare rioolinspectie robots
  • Bruikbaar als lichtgewicht ophoogmateriaal (ca. 950 kg/m3)

Vormgevingen en afmetingen

Overzicht eigenschappen Bufferblock:

  • Afmetingen: 45 x 60 x 16 cm (h x b x d)
  • Percentage open ruimte: 60%
  • Waterbergend volume per m²: 266 liter
  • Gewicht per blok: 44,3 kg
  • Gewicht per m³: 1.000 kg

Maattabel downloaden

Wilt u meer informatie over Bufferblocks?
Neem dan contact op met


Bufferblock bv

WTC Beursgebouw
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
010 – 205 27 70

Postbus 30207
3001 DE Rotterdam
info@bufferblock.nl

www.bufferblock.nl

Functionaliteit

Bufferblocks hebben een water opslagcapaciteit van 266 tot 532 liter per vierkante meter.

Bekijk hier de video.

Verwerkingsvoorschriften

Voor een optimale verwerking van betonproducten, verzoeken wij u de adviezen in acht te nemen zoals deze zijn vermeld in onze productspecifieke verwerking- en gebruiksvoorschriften.
Voor technische informatie en de verwerking van de Bufferblocks verwijzen we naar www.bufferblock.nl.

Werkinstructies Bufferblock

 

 

Onderhoud

Bufferblocks zijn inspecteer- en reinigbaar met standaard toepasbare rioolinspectie robots.

Inspectie- en onderhoud

 

 

Kwaliteit

Onze producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.