Busperron Fundadrain

Een optimaal en betrouwbaar openbaar vervoer is een belangrijk in onze samenleving. Door zoveel mogelijk doelgroepen in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer kan deze vorm van personenvervoer verder groeien en kan zelfs het kostbare doelgroepenvervoer (deels) worden vervangen. Steeds meer wegbeheerders grijpen de optimalisering van de toegankelijkheid aan om de halteplaatsen in hun regio te vervangen, te renoveren of compleet te vernieuwen.Kenmerken

De halte op de juiste hoogte
Geïntegreerde afwatering
Geïntegreerde fundering
Unieke Leicon aanrijdprofiel
Roestvrij en vorstbestendig rooster

De Fundadrains van Leicon zijn afgestemd op de eisen die men stelt vanuit de verschillende vervoersorganisaties.

Vormgevingen en afmetingen

De Leicon Fundadrain bestaat uit basiselementen met een lengte van 200 cm. Daarnaast zijn er verschillende overgangselementen beschikbaar naar de gangbare trottoirbanden.

Er zijn een aantal keuzemogelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de Fundadrain. Zo kan de kleur aangepast worden, kunnen we de elementen voorzien worden van LED-verlichting en kan er gekozen worden voor twee verschillende hoogtes aan de voorzijde van het element. Dit laatste omdat er afhankelijk van de situatie gekozen kan worden voor asfalteren tegen de Road-drain of tegen een prefab gestort betondeel.

De Leicon Fundadrain is uitstekend te combineren met de Busperronplaat. Door middel van de Busperronplaat kunt u een halte uitrusten met zwart/wit-blokmarkering en geleidevoorziening. Klik hier voor de productpagina van de Busperronplaat.

De tekeningen van de Busperron Fundadrain download u hier.
De tekeningen van de Busperronplaten download u hier.


Maattabel downloaden

Staat uw maat of kleur er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!</br >
Wij leveren ook veel maatwerk, alles is mogelijk!

Functionaliteit

Met de Leicon Fundadrain 200 slaat u drie vliegen in één klap: het prefab element van 200 cm bestaat namelijk uit een Busperron Profiel Band, een lijngoot en een funderingselement. Het perronelement maakt onderdeel uit van het moderne lagevloerbus-systeem. De band met het unieke Leicon-aanrijdprofiel vormt de perfecte verbinding tussen de in- en uitstapplaats en de lagevloerbus. Voorts zorgt de lijngoot – een RoadDrain van ACO – voor een vlotte afvoer van hemelwater. De perronbanden en lijngoten worden optimaal – onder geconditioneerde omstandigheden – in onze fabriek samengevoegd tot een volledig prefab perronelement.

Verwerkingsvoorschriften

Voor een optimale verwerking van onze betonproducten, verzoeken wij u de adviezen in acht te nemen zoals deze zijn vermeld in onze productspecifieke verwerking- en gebruiksvoorschriften.

Het verwerkingsadvies voor de Leicon Fundadrain download u hier.
Het verwerkingsadvies voor de Busperronplaten download u hier.

Technisch advies
Voor een technisch advies of technische begeleiding van een werk of een project kunt u contact opnemen met:

foto2Willem Postmus
technisch adviseur Leicon

0521-524224
email info@leicon.nl

Onderhoud

Door een combinatie van een gewapende betonconstructie en de zorgvuldig bepaalde vormgeving zijn de betonelementen langdurig bestand tegen de statische en dynamische belastingen ten gevolge van intensief gebruik.

De geprefabriceerde betonelementen bieden, in vergelijking met de open structuur van gangbare verhardingen, onkruid weinig kans.

Kwaliteit

De Leicon producten worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd. De betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat. Er is tevens een NL-BSB Productcertificaat beschikbaar waarmee aangeduid wordt dat de producten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie over kwaliteit en downloads betreffende kwaliteit vindt u hier.