Ruim assortiment prefab afritconstructies

Om zoveel mogelijk verkeersdeelnemers een optimale toegang te geven tot de openbare ruimte, zijn op- en afritconstructies van eminent belang. Dat geldt niet alleen voor erftoegangswegen maar tevens voor (woon)erven en voetgangersgebieden.Voorkeur voor prefab De huidige oplossingen – die veelal bestaan uit het toepassen van losse inritblokken – vergen relatief veel onderhoud, voldoen vaak niet […]

Lees verder…

Meer maatwerk, meer prefab

Vanwege het steeds drukker wordende verkeer, de ergernissen die daardoor ontstaan bij de weggebruikers en de toegenomen kosten voor het verzorgen van de verkeersmaatregelen, kiezen steeds meer wegbeheerders voor het toepassen van prefab materialen. Omdat de voorbereiding en de uitvoering van het betonwerk in onze fabriek plaatsvindt, kan de plaatsing van de elementen snel en […]

Lees verder…

Nieuw logo voor Leicon

Leicon Verkeersgeleiding heeft sinds kort een nieuw logo. In het nieuwe logo neemt de C een prominente plaats in. De blauwe kleur van het beeldmerk wordt over de hele wereld gebruikt als kleur voor openbare mededelingen, pictogrammen en verkeersborden. Wie blauw als favoriete kleur heeft, blijft meestal kalm en nuchter. Blauw staat voor een vreedzaam […]

Lees verder…

Toegankelijke trottoirafrit voor bochten

Deze zomer zijn in Eindhoven de eerste ‘kleine’ prefab trottoirafritten van Leicon geplaatst. De maatvoering van de betonelementen is afgestemd op de toepassing van de prefab afritten in verschillende bochtsituaties (R=4-5-6). De hellingbaan is 1:10 waarmee de elementen voldoen aan de primaire toegankelijkheidseisen die de gemeente en het Platform Gehandicapten Eindhoven (PGE) daaraan hebben gesteld. […]

Lees verder…

Evenementen veiliger door toepassing verplaatsbare middengeleider

Robuust en duurzaamSmal of breed, kruisende fiets- of voetgangerspaden; de aanleg van geleideconstructies vraagt om maatwerk. Daarnaast vereist het groeiende en zwaarder wordende verkeer robuuste en duurzame geleideconstructies. Met de prefab middengeleider ontwikkelde Leicon een unieke oplossing die al deze eigenschappen in huis heeft. Een constructie uit één of meerdere stukken, leverbaar in vrijwel alle […]

Lees verder…

Maatwerk voor speciale situaties

Van ontwerp tot levering Of het nu gaat om een speciale verkeersdrempel, een robuuste rotondeband of een bijzondere middengeleider, Leicon ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert maatwerk voor speciale situaties. Alles in prefab. Of het nu gaat om een speciale verkeersdrempel, een robuuste rotondeband of een bijzondere middengeleider, Leicon ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert maatwerk voor […]

Lees verder…

Van ontwerp tot realisatie

Het komt steeds vaker voor dat Leicon in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wegenbouwprojecten. Daarbij wordt met name een beroep gedaan op onze deskundigheid ten aanzien van het toepassen van prefab betonelementen. Op basis van een schetsontwerp en een overzicht van de functionele eisen van de plaatselijke situatie, kan Leicon […]

Lees verder…

Huren van bushaltes

Het komt met enige regelmaat voor dat er op locatie tijdelijke haltes moeten worden ingezet. Hiervoor heeft Leicon een speciaal aanrijdprofiel én speciale perronelementen in ontwikkeling waarbij rekening is gehouden met de vereiste halteerhoogte van 18 cm en het aanrijden van de halte zonder dat de carrosserie – bij het knielen van de bus – […]

Lees verder…

Rotonde in een weekeinde

In de gemeente Arnhem is afgelopen zomer een complete rotonde in één weekeinde vernieuwd.Mede door het toepassen van de prefab rammelstroken van Leicon kon de rotonde na 48 uur weer open voor het verkeer. Namens Leicon was technisch adviseur Willem Postmus ter plaatse om het leggen van de betonelementen te begeleiden. […]

Lees verder…

Rotonde Steenwijk in gebruik

De rotonde op industrieterrein Groot Verlaat in de gemeente Steenwijkerland is in gebruik genomen.Speciaal voor deze rotonde werden door Leicon prefab rammelstroken en middengeleiders geproduceerd. Bijzonder is dat de prefab middengeleiders in twee verschillende kleuren werden samengesteld. […]

Lees verder…

Leicon maakt wielerallee veiliger

Leicon Verkeersgeleiding heeft samen met de provincie Limburg een uniek product bedacht waarmee middengeleiders, die gewoonweg letterlijk en figuurlijk in de weg liggen, demontabel gemaakt kunnen worden.De geprefabriceerde middengeleiders zijn in Steenwijk ontworpen, ontwikkeld én geproduceerd. Bovendien zijn de betonproducten stuk voor stuk door het eigen Leicon-team geplaatst op de Cauberg nabij Valkenburg aan de […]

Lees verder…

Een rondje van Leicon

Een rondje van Leicon: rammelstroken, rotondebanden en middengeleiders Rotondes spelen een belangrijke rol bij een vlotte doorstroming van het verkeer. Niet alleen worden steeds meer rotondes aangelegd; ook oude rotondes worden steeds vaker vervangen door duurzame oplossingen.Losse banden en straatstenen maken plaats voor robuuste materialen die beter bestand zijn tegen zwaardere voertuigen en de toegenomen […]

Lees verder…